ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Адміністратор21.05.2020Перемишлянський район57
Перемишлянський район, ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

В 2019 році на УІ сесії ІІ скликання Бібрської Міської ради  було прийнято  “Програму поводження з твердими побутовими відходами на території Бібрської міської ради на 2019 - 2022 роки”, спрямованої на реалізацію державної політики у сфері поводження з відходами, забезпечення санітарно- епідемічного благополуччя населення, раціонального поводження з відходами, зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище, поліпшення естетичного стану території міської ради.

            Метою Програми є забезпечення технологічної бази для реалізації повного збирання, транспортування, розміщення відходів на території Бібрської міської ради, зменшення їх негативного впливу на довкілля і здоров’я людини, впровадження ефективних технологій переробки та знешкодження відходів, створення умов щодо їх роздільного збирання з метою збільшення ресурсно - сировинного потенціалу та зменшення обсягів утворення відходів. 

            У зв’язку із відсутністю власного полігону ТПВ у місті Бібрка, одним з основних завдань Програми було поставлено залучення інвестицій та впровадження впровадження новітніх технологій в сфері знешкодження відходів.

            На сьогодні, вдалося запустити процес втілення в життя інвестиційного проекту, загальним обсягом до 5 мільйонів гривень, по втіленні в життя пунктів програми та розміщення сучасного технологічного обладнання з повної утилізації відходів. Особливість такого обладнання полягає в тому, що не потрібно будувати великих промислових заводів з переробки відходів, а лише встановити невелику універсальну утилізаційну установку, яка дасть можливість утилізації 99% відходів. При цьому, це сучасне обладнання повністю відповідає всім екологічним вимогам діючого законодавства. Практично, викиди від такого процесу повністю відсутні, тобто звичайна пічна труба житлового будинку димить набагато більше. В Європі та в інших країнах таке обладнання встановлюють прямо при лікарнях та шпиталях, оскільки воно невелике за розмірами та потужністю. В Україні, на-жаль. Поки що таких можливостей щодо облаштування таких пунктів у кожній лікарні просто немає.

            Сьогодні, Перемишлянська районна лікарня відправляє свої відходи на утилізацію до Львова. Проте установка у Львові вже має понад 20 років і не має таких екологічних показників. Невдовзі вона буде закрита. Тобто виникне проблема — де дівати відходи медичних установ району так, щоб не викидати їх просто на сміттєзвалище, що суворо заборонено законодавством. Також, сучасне обладнання в стані допомогти у боротьбі з наслідками пандемії корона-вірусу в Україні, зокрема в нашому районі.

            Відповідно до вимог законодавства, інвестор — ТОВ “ІНСІМЕД” нижче публікує Повідомлення про плановану діяльність з основними технологічними та технічними параметрами.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ІНСІМЕД», код ЄДРПОУ  43438035

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Товариство з Обмеженою Відповідальністю  «ІНСІМЕД», юридична адреса: Україна, 81251, Львівська область, Перемишлянський район, с. Любешка,вул. Бічна Шевченка, 2,  контактний номер телефону: +380 677735270,  Директор Пузир В.О. e-mail: insimed.ukraine.2020@gmail.com

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.

Сфера охорони довкілля, зокрема, проведення утилізації і знешкодження відходів II-IV класу небезпеки, а саме: відходів, які утворюються при діяльності різних підприємств, державних установ, медичних закладів, у споживчій сфері та інших видів діяльності людини на виробничій ділянці за адресою: Україна, 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка,вул. Глібовицька.

Технічна альтернатива 1.

У відповідності до проекту передбачається облаштування виробничої ділянки для ведення утилізації та знешкодження відходів II-IV класу небезпеки, а саме: відходів, які утворюються при діяльності різних підприємств, державних установ, медичних закладів, у споживчій сфері за допомогою піролітичного методу на сучасній установці-інсинераторі по спалюванню таких відходів серії LDF виробництва компанії “Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd.” (Китайська Народна Республіка) змонтований на бетонній основі. Піч відповідає всім вимогам екологічним стандартамв, що прийняті в Україні та ЄС, зокрема, нормам, встановленим у Директиві 2000/76/ЄС Європейського парламенту та Ради "Щодо спалювання відходів", і має значно кращі і жорстокіші показники щодо викидів. 

            Піролітично-інсинераторне обладнання буде встановлено на бетонну основу у стаціонарному  і має працездатний процес  знешкодження небезпечних і потенційно небезпечних відходів з виробничою потужністю від 200 до 300 кг/годину.  Виробниче приміщення збудоване зі збірних металевих конструкцій, з дахом та стінами з металевого профілю на бетонній площадці. Воно має наступні виробничі та складські ділянки: побутівки площею до 15 кв. м.; виробниче приміщення площею 112,0 кв.м., склад-металевий контейнер для тимчасового збереження відходів, що доставляються (до 15 кв.м. об’ємом 33,9 м куб); ємність для зберігання дизельного палива, контейнери для зольних залишок після процесу утилізації, місце для розташування пожежного обладнання (4 кв. м.). Вся площа виробничого приміщення забетонована.

Технічна альтернатива 2.

Не розглядається.

Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною з економічноЇ технологічної та екологічної точок зору для забезпечення планової діяльності виробництва з утилізації за практично відсутнього негативного впливу на навколишнє природнє середовище.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності:

Територіальна альтернатива1.

Виробнича ділянка розташована за адресою: Україна, 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка,вул. Глібовицька.

Територіальна альтернатива 2.

Не розглядається.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:

В соціальному плані реалізація проектних рішень має позитивне значення: покращується екологічний стан і умови життєдіяльності населення, забезпечується зайнятість працюючого персоналу, створюються умови для екологічно чистого та безпечного процесу знешкодження відходів, які до цього вивозилися на різні полігони Львівської області.

Відповідно до положень  “Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Бібрської міської ради на 2019 - 2022 роки”, її метою є забезпечення технологічної бази для реалізації повного збирання, транспортування, розміщення відходів на території Бібрської міської ради, зменшення їх негативного впливу на довкілля і здоров’я людини, впровадження ефективних технологій переробки та знешкодження відходів, створення умов щодо їх роздільного збирання з метою збільшення ресурсно-сировинного потенціалу та зменшення обсягів утворення відходів.

Виробництво повністю автоматизоване та механізоване, що свідчить про поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу і про високий ступінь пожежної безпеки виробництва. У проекті передбачені заходи, які відповідають правилам і нормам безпеки і охорони праці. Обслуговуючий персонал проходить спеціальну підготовку з безпеки праці при роботи на виробництві, також призначений сертифікований головний уповноважений за безпеку праці.

Оцінка соціального ризику планової діяльності.

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик групи людей, на яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, та особливостей природно-техногенної системи.

Оцінка соціального ризику здійснюється згідно таблиці 1.

Таблиця 1. Класифікація рівнів соціального ризику планованої діяльності

Рівень ризику

Значення ризику

Неприйнятний для професійного контингенту та населення

>10–3

Прийнятний для професійних контингентів і неприйнятний для населення

10–3 - 10–4

Умовно прийнятний

          10–4 - 10–6

 

Прийнятний

<10–6

На основі отриманого значення соціального ризику приймається рішення про прийнятність планованої діяльності.

Результати соціальної оцінки ризику планової діяльності

За результатами проведених розрахунків рівень соціального ризику становить 2,1*10–7.

Відповідно до проведених розрахунків соціального ризику планованої діяльності рівень ризику характеризується як прийнятний.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Площа виробництва 96,0 кв. м, Потужність 1800 — 9000 кг відходів на добу.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

По забрудненню атмосферного повітря – Викиди Забруднюючих Речовин (пил шерстяний, мікроорганізми, диметиламін, аміак, сірководень, капронова кислота, альдегід пропіоновий, диметилсульфід, фенол, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксинів та фуранів). Значенні граничнодопустимих концентрацій, подекуди ще нижчі від граничнодопустимих;

По ґрунту, поверхневим та підземним водам – навантаження на ґрунти практично відсутнє та не включає жодних змін у геологічному та структурно-тектонічному устрою, який склався в даній місцевості, на водні ресурси вплив пов'язаний з використанням води на господарсько-побутові та виробничі потреби; Скид промислових та побутових стоків у водні об’єкти не прогнозується;

По загально-санітарним нормам – санітарні розриви при забудові сільських територій;

По акустичному впливу – допустимі рівні шуму.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти  - Виснаження чи деградація сформованих в даній місцевості рослинних та фауністичних співтовариств в результаті планової діяльності не очікується. Зелені насадження не зноситимуться. Об’єкти ПЗФ на даній території відсутні.

Навколишнє соціальне середовище (населення) – проектована діяльність не змінить сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення. Позитивно вплине на створення робочих місць. Забезпечить реалізацію положень  “Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Бібрської міської ради на 2019 - 2022 роки”.

Навколишнє техногенне середовище – навантаження на об’єкти техногенного середовища не перевищуватимуть показників, що нормуються. Вплив на об’єкти в зоні спостереження не викликатиме жодних обмежень у їх діяльності.

За діючим природо-охоронним законодавством усі різновид впливів повинні обмежуватися санітарно-захисною зоною споруд, не перевищувати фонові і гранично-допустимі концентрації та не спричиняти розвиток захворюваності місцевого населення.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

 містобудівні умови та обмеження – будівництво не заплановане;

розмір санітарно-захисної зони – знаходиться у комерційно-промисловій зоні;

протипожежні розриви між будівлями та спорудами – тимчасові споруди  не плануються

 

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Технічна альтернатива 1

Застосування обладнання, яке відповідає сучасному технічному рівню;

Занулення електроустановок;

Захист персоналу від статичної електрики та короткого замикання;

Систематичний профілактичний огляд технічного стану обладнання та перевірка справних захисних пристроїв обертових, рухомих, гарячих частин, захисних дверцят, а також пристроїв, які підводять струм, включають і відключають живлення.

Забезпечення вибухо-пожежонебезпеки відповідно з категорією виробництва і вимогами СНіП;

Забезпечення робітників індивідуальними засобами захисту. Відповідними спецодягом і спецвзуттям;

Дотримання правил роздільного збирання та тимчасового зберігання відходів, своєчасний їх підвіз, утилізація;

 

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

Компонування технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається

 

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

На стадії монтажу та обладнання:

На повітряне середовище – відсутнє;

На мікроклімат – відсутнє;

По ґрунту– відсутній;

По поверхневим та підземним водам – відсутній;

По загально-санітарним нормам – санітарні розриви при забудові сільських територій втричі більші ніж діючи вимоги, тому допустимі;

По акустичному впливу – допустимі рівні шуму.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти  - викиди забруднюючих речовин.

Навколишнє соціальне середовище (населення) – викиди забруднюючих речовин. Навколишнє техногенне середовищевідсутній.

 

На стадії експлуатації:

На повітряне середовище – Викиди Забруднюючих Речовин (пил шерстяний, мікроорганізми, диметиламін, аміак, сірководень, капронова кислота, альдегід пропіоновий, диметилсульфід, фенол, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксинів та фуранів). Значенні граничнодопустимих концентрацій, подекуди ще нижчі від граничнодопустимих;

На мікроклімат – викид парникових газів – азоту оксиду, діоксид вуглецю, діоксини та фурани;

По поверхневим та підземним водам – використанням вод на господарсько-побутові та виробничі потреби. Утворення господарських та побутових стічних вод. Господарсько-побутові стічні води відводяться у вигріб з наступним вивезенням на очисні споруди згідно укладеної угоди. Можливість скидання побутових стічних вод у водні об’єкти – виключена;

Навколишнє техногенне середовищепокращення.

Навколишнє соціальне середовище (населення) – зростання відрахувань у бюджет, робочі місця;

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти  - викиди забруднювальних речовин відсутні.

По ґрунту – відсутній;,

По загально-санітарним нормам – відсутній;

По акустичному впливу – допустимі рівні шуму.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

Аналогічні щодо технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Планована діяльність належить до 1 категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме:

 пункт 8 частини другої:

8) поводження з відходами:

операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення);

операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше;

 та пункт 11 частини третьої статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”:

11) інші види діяльності:  утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Транскордонний вплив відсутній.

 1. 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД представлений у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-НІІІ від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

 екології та природних ресурсів Львівської Обласної Державної Адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Львівської Обласної Державної Адміністрації,  79026, м.Львів, вул. Стрийська, 98, тел./факс (032) 238-73-83, E-mail: envir@loda.gov.ua

 

 

Директор

ТзОВ «ІНСІМЕД»                       ______________________    Пузир В.О.

(контактна особа)

 

 

Коментарі ()

    Написати коментар

  Можливо вас зацікавить